WondTopic 'Actieve wondverbanden: welke, wanneer en hoe te gebruiken?

Voetweg 66,
9000 Gent
23/05/2019 (19:00 - 21:30)

De ontwikkeling van wondverbanden staat niet stil. De actuele stand van de wetenschap en klinische inzichten inzake wondafdekking wordt besproken tijdens dit wondevent. Er wordt  stilgestaan bij de aandachtspunten bij het gebruik van enkele verbanden. Daarnaast wordt het gebruik van corticoïden in de huid- en wondzorg belicht. Ten slotte kan je de opgedane inzichten testen aan de hand van enkele casuïstieken.