Online WondTopic 'digitaal inzoomen op de wonde'

Online,
19:00 - 21:00

De COVID-19 crisis had een grote impact op de doorverwijzing en opvolging bij wondproblemen. Mw. Valerie Hanssens zoomt in op enkele specifieke huid- en wondproblemen die ontstonden tijdens de COVID-19 crisis en Sciensano presenteert de eerste resultaten van de nationale IKED-voet dataverzameling in 2020. Tijdens de pandemie kreeg het digitale consult vleugels. Dhr. Steven Smet geeft een overzicht omtrent de mogelijkheden van wondobservatie en Dhr. Matthias Mattheeuws zoomt in op de do’s-and don’ts van online wondzorgconsultaties. Tenslotte staan we stil bij de mogelijkheden van tele- en videoconsulting en tele-expertise via een online discussiepanel met leden uit verschillende settings binnen de gezondheidszorg.

Inschrijven

Inschrijven is helaas nog niet mogelijk! Meer info via info@eduwond.be.

top