Problemen bij classificatie

Een eerste probleem is de veelheid aan bestaande classificatiesystemen. De doelstelling om de communicatie tussen zorgverleners te optimaliseren wordt hierdoor niet meer bereikt. Een tweede probleem is de onduidelijkheid in classificatiesystemen, veroorzaakt door hun complexiteit. Sommige systemen zijn zeer uitgebreid en hierdoor moeilijk hanteerbaar in de praktijk. Andere systemen hebben daarentegen de neiging om de wondobservatie te sterk te simplificeren. Een derde probleem is het gebrek aan kennis omtrent de betrouwbaarheid van de bestaande systemen bestaat. 

top