INTRO

Pathofysiologie

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je:

  • de verschillende stadia van de wondgenezing beschrijven;
  • de verschilende types wondgenezing beschrijven;
  • de factoren die wondgenezing bemoeilijken beschrijven.
Wound Png6274