Andere events

Events georganiseerd door andere organisaties

EduWond hecht veel belang aan de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis en klinische inzichten inzake wondzorg. Jaarlijks worden daarom minstens vier wondevents georganiseerd door EduWond. We delen echter graag ook andere kwaliteitsvolle vormingen met u via onderstaand overzicht.

Datum Topic Organisatie
18 april 2018 Negatieve druktherapie WCS België