Doelstelling

Via interactieve software kan u actief meedenken over de casus.

De multidisciplinaire aanpak van vasculaire ulcera zal toegelicht worden op zeer concrete en praktische wijze. Verschillende experten zullen dit thema benaderen aan de hand van twee reële patiëntencasussen uit de wondkliniek en de diabetische voetkliniek van het UZ Gent. Meerdere disciplines zullen aan bod komen: vaatchirurg, dermatoloog, podoloog en team wondzorg. Het psychosociale luik zal belicht worden door onder andere de sociale dienst en een tabakoloog.