Doelstelling

Via interactieve software kan u actief meedenken over de inhouden.

De multidisciplinaire aanpak van vasculaire ulcera werd op concrete en praktische wijze toegelicht tijdens het wondsymposium (9/2). Tijdens deze wondtopic zal op interactieve wijze ingegaan worden op een aantal randfenomenen bij het ulcus cruris. Mogelijke afwijkingen aan de omliggende huid zullen besproken worden. Er zal stilgestaan worden bij de differentiaaldiagnoses en de aanpak van oedeem bij veneuze ulcera. Ten slotte zullen concrete tips omtrent de aanpak van sterk exsuderende wonden aan de hand van casuïstiek voorzien worden.

top