Doelgroep

Alle hulpverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met vaatlijden en/of vasculaire ulcera. Studenten worden eveneens toegelaten.