Doelstelling

Er wordt in kleine groepen aan de slag gegaan. Zo kunnen de docenten gerichter advies geven.

De multidisciplinaire aanpak van vasculaire ulcera werd op concrete en praktische wijze toegelicht tijdens het wondsymposium (9/2). Tijdens de wondtopic (19/5) werd op interactieve wijze ingegaan op een aantal randfenomenen bij het ulcus cruris. Tijdens de workshop zullen deze theoretische inhouden gekoppeld worden aan praktische vaardigheden.