Doelstelling

Via interactieve software kan u actief meedenken over de casussen.

Deze vorming zal opgebouwd worden aan de hand van drie concrete casussen uit het UZ Gent. Op zeer concrete en praktische wijze zal de multidisciplinaire aanpak van wondproblemen, ontstaan door de therapie of door het tumoraal proces, toegelicht worden. Meerdere disciplines komen aan bod zoals de plastische chirurg, leden van het team wondzorg en van het oncologische centrum.