Doelstelling

Via interactieve software kan u actief meedenken over de inhouden.

Op het wondsymposium werd ingegaan op de multidisciplinaire aanpak van wondproblemen, ontstaan door de therapie of door het tumoraal proces. Tijdens deze wondtopic zullen de nieuwe trends in chemotherapie en bijhorende huidreacties kort geduid worden. Daarna worden de behandelopties van deze problemen ter hoogte van de huid besproken. Als laatste zal de aanpak van frequent voorkomende problemen bij oncologische letsels aan de hand van casuïstiek besproken worden.