Situering

De ontwikkeling van wondverbanden staat niet stil. De actuele stand van de wetenschap en klinische inzichten inzake wondafdekking werden besproken op de eerste twee wondevents van 2019. Tijdens de workshop bieden we de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met enkele wondverbanden. Negatieve druktherapie zal uitgebreid aan bod komen in het eerste luik. Daarna demonsteren we aan de hand van enkele casuïstieken het gebruik van enkele andere innovatieve verbanden.