Situering

Doel van de vorming

De ontwikkeling van wondverbanden staat niet stil. De actuele stand van de wetenschap en klinische inzichten inzake wondafdekking werden besproken op de eerste twee wondevents van 2019. Tijdens deze workshop wordt het gebruik van een aantal innovatie wondverbanden gedemonstreerd. Aanvullend worden de nodige aandachtspunten worden geduid. Daarna gaan de deelnemers aan de hand van casuïstiek zelf aan de slag met deze verbanden. De focus zal onder andere liggen op specifieke behandelingen bij chronische niet-helende wonden en de toepassingsmogelijkheden bij negatieve druktherapie.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.

top