Doelstelling

Er wordt in kleine groepen aan de slag gegaan. Zo kunnen de docenten gerichter advies geven.

In 2016 wil EduWond via de jaarlijkse vormingsinitiatieven een overzicht bieden betreffende de aanpak van enkele specifieke wondzorgproblematieken bij oudere zorgvragers. Tijdens het WondSympium VI (28/01) werden enkele casussen door verschillende disciplines geanalyseerd. Tijdens de WondTopic (26/5) werd ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken betreffende de oudere huid, het verband tussen incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD) en decubitus, decubituspreventie en het belang van voeding in de wondzorg. In de afsluitende WorkShop worden praktische handvaten aangeboden omtrent de preventie en behandeling van IAD en het belang van voeding en voedingssupplementen in de wondheling.