Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg, in het bijzonder verpleegkundigen en artsen betrokken bij wondzorg in zowel de residentiële ouderenzorg, de thuiszorg als de intramurale zorg, alsook docenten uit de opleidingen gezondheidszorg.