Doelgroep

Alle apothekers, apotheekassistenten en personen werkzaam in de apotheek die zijn betrokken bij het verstrekken van wondverbandmiddelen, alsook studenten uit een opleiding farmaceutische wetenschappen.