746274625

SITUERING

Doel van de vorming

Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2022 is: ‘De persoon achter de wonde: wondzorg bekeken vanuit patiëntenperspectief’.

Het programma van het WondSymposium wordt opgebouwd op basis van casuïstiek waarbij de balans wordt gezocht tussen cure en care, tussen zelfzorg, mantelzorg en/of professionele ondersteuning, en tussen de verwachtingen van de patiënt en deze van de hulpverlener bij de verzorging van een (chronische) wonde. Onder andere de wetgeving en mogelijkheden omtrent mantelzorg, het financiële luik binnen de wondzorg en keuzes in behandelingsopties zullen aan bod komen.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.