SITUERING

Doel van de vorming

Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2023 is: ‘Diversiteit in wondzorg'.

Eenzelfde wondbeoordeling kan leiden tot heel wat verschillende ingestelde wondbehandelingen. We bespreken waar (meer) uniformiteit in wondbehandeling mogelijk is op basis van nieuwe inzichten en beschikbare evidentie, en anderzijds waar diversifiëren een meerwaarde kan bieden. Ervaringen met enkele nieuwe verbandmaterialen zullen worden toegelicht op basis van casuïstiek.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.