SITUERING

Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2024 is 'Belang van preventie in de wondzorg'. 

Doel van de vorming

Een droge of fragiele huid zal makkelijker aanleiding geven tot wonden en de wondheling bemoeilijken. Ook vochtopstapeling en oedeem rondom de wonde of ter hoogte van het lidmaat zal de wondheling belemmeren. Adequate huidzorg en een goede compressietherapie is dan ook onontbeerlijk bij de preventie en aanpak van wondproblemen. Hulpverleners hebben hierbij echter ook nood aan strategieën om de therapietrouw van de patiënt te bevorderen.


In dit WondSymposium gaan we dieper in op huidverzorging, de gedifferentieerde aanpak van oedeem en motivationele gespreksvoering. Alle sessies worden doorweven met ervaringen uit de praktijk van zowel hulpverleners en patiënten.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.