SITUERING

Doel van de vorming

Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2023 is: ‘Diversiteit in wondzorg’.

Eerst zoomen we in op diversiteit op basis van verschillende etniciteit. Hierin bespreken we verschillen in observaties in functie van de huidskleur en ook verschillen inzake behandeling en nazorg (o.a. aanpak van littekenvorming) van de huid. In het tweede luik focussen we op socio-culturele diversiteit. Via een panelgesprek bespreken we met welke dilemma’s je in contact kan komen bij de uitvoering van wondzorg bij patiënten in een uiteenlopende socio-culturele context( Vb. kansarmoede, verschillen in religieuze en culturele achtergrond,…)

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.