SITUERING

Doel van de vorming

Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2023 is: ‘Diversiteit in wondzorg’.

De WondTopic start met kadering van de begrippen diversiteit en inclusie en welke impact dit kan hebben in onze gezondheidszorg. Aansluitend worden aan de hand van reële situaties uit de dagdagelijkse wondzorgpraktijk tips en tricks gegeven om signalen over kansarmoede  te herkennen, kosten te drukken, …
We eindigen de vorming met een debat waarin we een dialoog voeren over inclusieve en cultuursensitieve wondzorg. We bespreken hoe we gelijkheid kunnen bevorderen en gezondheidsverschillen kunnen verminderen door de behoeften van patiënten uit diverse groepen beter te begrijpen. Thema's zoals het creëren van een inclusieve en respectvolle omgeving, het bevorderen van open communicatie tussen patiënten en zorgverleners, het ontwikkelen van cultureel competente zorgteams en het aanpassen van de zorgpraktijken aan de unieke behoeften van elke patiënt, telkens toegepast op wondzorg, zullen aan bod komen.
We gaan interactief aan de slag aan de hand van stellingen specifiek toegepast op wondzorg.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.