Wondzorg als expertisedomein

Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, in woonzorgcentra en in de thuiszorg. Het aantal patiënten dat wondzorg nodig heeft zal in de toekomst vermoedelijk nog stijgen door de veroudering van de bevolking en de toename van het aantal patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes en vaatlijden. Wondzorg is een bij uitstek multidisciplinair gebeuren. Tijdens de laatste decennia zijn enorme evoluties opgetreden in dit expertisedomein.

Doelstelling

Het doel van EduWond is om klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot wondzorg te bundelen en door middel van educatie breed open te stellen voor verpleegkundigen,vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers. 

Contacteer ons

Wondevents

Jaarlijks worden vier ‘wondevents’ voor het brede werkveld van gezondheidswerkers voorzien. In het voorjaar worden twee events georganiseerd waar vanuit een theoretische basis concrete praktische informatie voor de dagdagelijkse praktijk voorzien wordt. In het najaar worden twee hands-on workshops aangeboden. Het overkoepelende jaarthema voor de WondEvents van 2022 is: ‘De persoon achter de wonde: wondzorg bekeken vanuit patiëntenperspectief’.

Bekijk alle topics
top