Dit platform omtrent wondzorg werd gerealiseerd door EduWond en is gratis toegankelijk. DigiWond is momenteel opgebouwd uit vijf hoofdstukken: anatomie & fysiologie, pathofysiologie, wondclassificatie & -observatie, chronische wonden en acute wonden. Bij voorkeur doorloopt u deze hoofdstukken chronologisch. Alle inhouden zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en ontwikkeld in samenwerking met klinische experts inzake wondzorg.

Laatste update: juni 2022