Wat en voor wie?

Situering

De hogescholen van de Associatie Universiteit Gent (Arteveldehogeschool Gent, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen), de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent richten gezamenlijk het postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg in. Ze nemen dit initiatief onder de naam EduWond. Met EduWond willen de instellingen klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot wondzorg bundelen en breed open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Door de samenwerking met het Zorgcentrum Wondzorg van het Universitair Ziekenhuis Gent worden belangrijke inzichten uit de praktijk verankerd in het onderwijs. Multidisciplinaire zorg, met de patiënt en zijn omgeving centraal, vormt het dynamische uitgangspunt. Gespecialiseerde lesgevers (artsen, verpleegkundigen, podologen, juristen en anderen) verzorgen de lesinhouden.

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor:

  • Bachelors en Masters in de Verpleegkunde
  • Bachelors en Masters in de Vroedkunde
  • Huisartsen en geneesheerspecialisten
  • Verpleegkundigen HBO5
  • Andere hulpverleners (na goedkeuring opleidingscoördinator)
Eduwond 014