Situering

Oncologische ulcera en wondproblemen komen steeds frequenter voor in het ziekenhuis en de thuissituatie. Een correcte aanpak vraagt steeds samenwerking tussen verschillende medische disciplines en zorgverleners.

 

top