Situering

Doel van de vorming

Alle wonden die ontstaan na een chirurgische ingreep worden beschouwd als postoperatieve wonden. Tijdens deze online vorming leer je hoe complicaties te voorkomen en een snelle wondheling  na te streven.

Door de COVID-19 pandemie werd de initieel geplande vorming geannuleerd. We organiseren deze nu online: via drie online kennisclips(1) wordt de actuele stand van de wetenschap en klinische inzichten inzake dit domein overlopen.

(1)Een kennisclip is een korte video waarin de spreker bondig één specifiek onderwerp behandelt.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.

top