Situering

Doel van de vorming

Alle wonden die ontstaan na een chirurgische ingreep worden beschouwd als postoperatieve wonden. Tijdens dit event leer je hoe complicaties te voorkomen en een snelle wondheling  na te streven. Op interactieve wijzen wordt de actuele stand van de wetenschap en klinische inzichten inzake dit domein overlopen.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.

top