Situering

Doel van de vorming

De beelden van patiënten die beademd worden in buikligging en verpleegkundigen met drukletsels in het aangezicht zijn ondertussen welgekend. Tijdens dit wondevent wordt stilgestaan bij de beschikbare guidelines en de multidisciplinaire aanpak van deze en andere huid- en wondproblematiek gerelateerd aan COVID-19, en dit aan de hand van enkele interactieve casuïstieken.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.

top