Situering

Doel van de vorming

Aan de hand van enkele COVID-19 casuïstieken in verschillende settings zoals de huisartsenpraktijk, ziekenhuisafdelingen, woon-en zorgcentra en de thuissituatie leer je de basisprincipes van wondzorg handhaven, rekening houdend met de isolatiemaatregelen, de persoonlijke beschermingsmaatregelen en andere noodmaatregelen die van kracht zijn tijdens een pandemie.

Doelgroep

Alle zorgverleners betrokken bij wondzorg. Studenten en geïnteresseerden zijn eveneens toegelaten.

top