Doelstelling

Deze vorming wenst op een praktische en interactieve manier de verschillende wondverbanden, zowel toepasbaar in de acute en chronische wondzorg, toe te lichten. Bijkomend zal de indicatiestelling van de verschillende soorten kompressen, afdek- en fixatiematerialen worden overlopen. Tenslotte zullen ook de huidige terugbetalingsmodaliteiten in de Belgische context worden toegelicht.

top