INTRO

Inleiding

Acuut verwijst naar een eenvoudig, geordend of gereguleerd genezingsproces. Een acute wonde wordt door Bates-Jensen en Woolfolk (2007) gedefinieerd als: “Een verstoring van de integriteit van de huid en de onderliggende weefsels die het genezingsproces tijdig en ongecompliceerd doorloopt.” (Holloway et al., 2020). Wonden die ooit acuut waren, kunnen chronisch worden als gevolg van wondgenezingsvertragende factoren (Beele & Verbelen, 2016). Chroniciteit daarentegen wordt gedefinieerd als een wond die niet binnen vier weken of niet tijdig en ordelijk geneest met conventionele zorg. Dergelijke wonden zijn vaak secundair van aard en houden verband met pathologie, zoals diabetes, vaatziekten, ischemieziekte, drukletsel en ontstekingsaandoeningen (Holloway et al., 2020).

Mogelijke acute wonden zijn:

  • Postoperatieve wonden
  • Traumatische wonden
  • Brandwonden
  • Skin tears
  • Contactallergie