WONDAFDEKKING

Om de keuze in het maken van een correcte wondbehandeling te ondersteunen, kan er gebruik worden gemaakt van het wondzorgalgoritme dat is ontwikkeld op basis van klinische expertise in UZ Gent. Klik hier om het wondzorgalgoritme te raadplegen.