Wondobservatie

Wondbeoordeling is essentieel voor het stellen van een diagnose, om het effect van de behandeling te evalueren en voor het opsporen van infecties (Keast et al., 2004; WUWHS, 2020). De anamnese van de patiënt, onderzoek van de onderliggende pathologie en de wonde zelf zijn belangrijke factoren om een correcte wondbehandeling in te stellen. Een onjuiste evaluatie kan leiden tot het toepassen van niet-zinvolle, dure en tijdrovende maatregelen en kan mogelijk tot onbevredigende resultaten leiden. Een correcte en consistente beoordeling van het wondbed is de basis van een accurate wondbeoordeling (Bates-Jensen, 1997).

Een wondbeoordeling moet een betrouwbare, consistente, volledige en accurate wondbeschrijving en -registratie omvatten. De etiologie van de wonde, evenals het aspect en de kenmerken ervan, kunnen aan de hand van de wondbeoordeling worden ingedeeld. De etiologie zal richting geven aan de algehele medische behandeling van de patiënt, terwijl het aspect en de kenmerken van de wonde zullen dienen als basis voor de lokale wondbehandeling (Baranoski et al., 2020; WUWHS, 2020).