Functies van de huid

De huid van een volwassen, gezond persoon is het grootste orgaan van het lichaam en is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het totale lichaamsgewicht. De oppervlakte van de huid is ongeveer 2 m2 (Butcher & White, 2006). De huid vervult tal van functies:  

  • Bescherming tegen koude, hitte en irradiatie (bijv. UV-straling).
  • Bescherming tegen mechanische invloeden (druk, stoten, frictie).
  • Bescherming tegen de werking van chemische substanties.
  • Bescherming tegen invasie van micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) door een dunne film of zuurmantel die de hoornlaag van de opperhuid afschermt.
  • Bescherming tegen verlies van warmte en vocht.
  • Absorptie van actieve bestanddelen (deze eigenschap is van belang bij transdermale toediening van mediactie).
  • Afkoeling door zweetsecretie.
  • Thermoregulatie door huidcirculatie.
  • Receptorfunctie voor druk, trilling, tast, pijn en temperatuur.

De noodzaak om al deze taken te vervullen verklaart de gecompliceerde structuur van de huid (Asmüssen & Söllner, 1993; Beele & De Win, 2004).

top