Intro

Wondclassificatie en observatie

In dit hoofdstuk wordt besproken wat een wondclassificatiesysteem is, wat het doel ervan is, welke de problemen zijn en aan welke voorwaarden een dergelijk systeem moet voldoen. Er tevens een systeem behandeld dat gebaseerd is op de wondetiologie en de chroniciteit. Vervolgens wordt het begrip wondobservatie omschreven en worden enkele observatie- en evaluatie-intrumenten aangereikt. 

Het wondbeleid is, gezien de kost en de grote impact die het kan hebben op de kwaliteit van leven, een belangrijke parameter voor de kwaliteit van de zorg. Een effectief wondbeleid is gebaseerd op de medische voorgeschiedenis van de patiënt, de analyse van de onderliggende pathologie en de beoordeling van de wonde (Bates-Jensen, 1997). Een foutieve beoordeling kan leiden tot het nodeloos inzetten van dure en arbeidsintensieve maatregelen en slechts tot suboptimale resultaten. 

De basis van een accurate wondbeoordeling wordt gevormd door een correcte en consequente beoordeling van het wondbed. Het is belangrijk om de diagnose te kunnen stellen en het effect van de behandeling op korte en lange termijn te kunnen evalueren (Keast, 2004).

Doelstellingen

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je:

  • het doel van wondclassificatie beschrijven;
  • moeilijkheden bij het classificeren van wonden benoemen;
  • de eigenschappen van een goed classificatiesysteem benoemen;
  • wonden classificeren op basis van hun etiologie en chroniciteit;
  • het uitzicht van een wonde beschrijven;
  • beschrijven hoe het uitzicht van een wonde bepalend kan zijn voor de behandelingskeuze;
  • een wonde observeren aan de hand een passend instrument;
  • verantwoording geven voor het gekozen meetinstrument.
top