Definitie classificatie

Aan de hand van een classificatiesysteem worden huidletsels volgens bepaalde, vooraf vastgelegde, criteria in een categorie geplaatst (Strauss & Aksenov, 2005). Classificatiesystemen kunnen gebaseerd zijn op de wondetiologie, de chroniciteit, het uitzicht van de wond en de wondevolutie. Het geheel van geobserveerde wondkarakteristieken wordt gestructureerd en schematisch vastgelegd.

top