Eisen voor een goed classificatiesysteem

De eisen waaraan een classificatiesysteem moet voldoen, kunnen als volgt samengevat worden: 

  • een goede bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk;
  • eenduidigheid in de toepassing en algemene bruikbaarheid; 
  • een hoge inter- beoordelaarbetrouwbaarheid;
  • een duidelijke differentiaal diagnose;
  • een koppeling tussen de classificatie en de ernst van het letsel en de prognose met hieruit voortvloeiend een preventief- en/of behandelingsbeleid mogelijk maken (Strauss & Aksenov, 2005).


top