Conclusie

Het betrouwbaar classificeren van een wonde is belangrijk voor het bepalen van het wondbeleid en voor de continuïteit ervan. De complexe vaardigheid kan ondersteund worden door het gebruik van een betrouwbaar classificatiesysteem. Er bestaat weinig evidentie over de bestaande classificatiesystemen. Een systeem op basis van de etiologie en/of de chroniciteit van een wonde is wijd verspreid. Aan de hand van deze classificatie kan een globaal beeld gevormd worden voor de behandeling. 

Observatie-instrumenten werden ontwikkeld om de beoordeling van wonden gestandaardiseerd te laten verlopen en om de communicatie tussen de gezondheidswerkers te optimaliseren. Er werd nog weinig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze instrumenten. 

top