Intro

Doelstellingen

Na het instuderen van dit hoofdstuk kan de gebruiker:

  • Het uitzicht van een acute wonde evalueren
  • De nood aan een tetanusvaccinatie inschatten
  • Op een correecte wijze arteriële en veneuze bloedingen stelpen
  • Het belang van reinigen van een acute wonde inscshatten
  • Op een correcte manier topische antiseptica en antibiotica gebruiken bij de aanpak van een acute wonde
  • De correcte behandeling voor een zeer oppervlakkige wonde bepalen
  • De correcte behandeling voor een diepere wonde bepalen

Inleiding

Een acute wonde is een plotse onderbreking van de continuïteit en integreteit van de huid en ontstaat door één externe factor of door een combinatie van meerdere externe factoren. Een heling zonder complicaties is kenmerkend. Acute wonden kunnen ingedeeld worden volgens oorzaak en uitzicht.

top