Anatomie van de huid

De menselijke huid bestaat uit drie lagen: de opperhuid of epidermis, de lederhuid of dermis en de onderhuid of hypodermis (Beele & Verbelen, 2016; Martini & Bartholomew, 2016).

Structuur van de huid
Figuur 1: Structuur van de huid uit Beele, H., Verbelen, J., (2016). Theorie in Cordyn, S., De Vliegher, K., (red.). Handboek wondzorg. Bohn Stafleu van Loghum