Risicobepaling decubitus

Naar een nieuwe vereenvoudigde wijze van decubitus risicobepaling?

12/12/2019 EduWond teamleden Steven Smet en Dimitri Beeckman schreven mee aan het artikel omtrent een nieuwe methode om het risico op decubitus te bepalen. Momenteel zijn maar liefst 40 verschillende schalen in gebruik. Vaak zijn dit niet-gevalideerde schalen die ook moeilijk zijn toe te passen in de praktijk. Vanuit het UZ Gent en het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde werd een vereenvoudigde versie van de Pressure Ulcer Risk Primary or Secondary Evaluation Tool (PURPOSE-T) ontwikkeld. Deze nieuwe evaluatiemethode is sinds 2016 in gebruik in het UZ Gent. Sindsdien wordt er een sterke stijging vastgesteld in het aantal patiënten die dagelijks worden gescreend en zijn de prevalentiecijfers licht gedaald. Gelijkaardige cijfers zijn vastgesteld in het UZ Leuven waar de tool ondertussen ook is geïmplementeerd. Ook andere ziekenhuizen zijn reeds overgestapt naar deze nieuwe wijze van risicobepaling en er zullen initiatieven genomen worden om de tool nog verder uit te rollen in in België. Ondertussen zal verder onderzocht worden of deze tool ook in andere instellingen het risico op decubitus op een eenvoudig manier kan bepalen en zo het aantal decubitusletsels kan terugdringen.

top