JAARVERSLAG

Via het jaarverslag wordt jaarlijks een beeld gegeven van de huidige werking van EduWond en de realisaties van het afgelopen jaar. Tevens wordt er vooruitgeblikt op het volgende jaar.