Eduwond onderzoek

EduWond ondersteunt en co-financiert systematische literatuurstudie naar onderbouwing en validiteit van wondbeoordelingsinstrumenten

Er zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om chronische wonden te beoordelen en te evalueren doorheen de tijd. Het is echter niet steeds duidelijk in welke mate deze instrumenten zijn onderbouwd en gevalideerd voor gebruik in de klinische praktijk.

Steven Smet voerde daarom een systematisch literatuuronderzoek uit om de meeteigenschappen van de verschillende instrumenten na te kijken. Er werden 14 meetinstrumenten geïdentificeerd maar enkel bij de Pressure Ulcer Scale for Healing versie 3.0 en de (Revised) Photographic Wound Assessment Tool (revPWAT) scoorden bepaalde meeteigenschappen (construct validity, responsiveness, reliability) goed, gebaseerd op onderzoek van gemiddelde tot hoge kwaliteit. 

Mugshot S. Smet 202009

Dit onderzoek maakt deel uit van het doctoraatsproject van Steven Smet, waarbij prof. Dr Hilde Beele als promotor en prof. Dr. Dimitri Beeckman als co-promotor optreden. Het systematisch literatuuronderzoek werd mede-ondersteund en financieel mogelijk gemaakt door EduWond.

Meer details en informatie vindt u terug in het volledige artikel dat u kunt downloaden via onderstaande link.