JAARVERSLAG

Sinds 2016 zijn de jaarverslagen van EduWond online te raadplegen. Via deze verslagen wordt jaarlijks een beeld gegeven van de huidige werking van EduWond en de realisaties van het afgelopen jaar. Tevens wordt er vooruitgeblikt op het volgende jaar.