EVALUATIE EN GETUIGSCHRIFT

Verwerf de titel van referentieverpleegkundige in de wondzorg na slagen voor de basismodule

De evaluatie gebeurt per module en bestaat uit opdrachten zoals casuïstiek, observaties, papers, schriftelijke en/of mondelinge examens. Nadere informatie omtrent de evaluatie is terug te vinden in de ECTS-fiches van deze opleiding.

Wie na afloop van een module slaagt, verwerft credits. Een creditattest wordt toegekend voor afzonderlijke modules aan kandidaten met het diploma van Bachelor of Master die slagen voor de desbetreffende module.

Het getuigschrift van het 'postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg' wordt toegekend aan cursisten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden en het volledige programma (30 studiepunten) met succes gevolgd hebben. Met de credits van de basismodule kan de titel van referentieverpleegkundige in de wondzorg aangevraagd worden.