INHOUD

Lesgevers

Gespecialiseerde lesgevers (artsen, verpleegkundigen, podologen, juristen en anderen) verbonden aan de opleidingen uit de Associatie Universiteit Gent en andere gerenommeerde experts staan in voor het onderwijs.
Basismodule wondzorg
 • Anatomie en histologie van de huid  
 • Fysiologie en pathofysiologie van de huid
 • Pathofysiologie van de wondheling
 • Richtlijnen en Evidence  Based  Practice
 • Technieken en instrumenten voor wondobservatie
 • Wondobservatie: technieken, instrumenten en casuïstiek vanuit de wondkliniek
 • Wonddiagnostiek, incl. wondtypologie  
 • Multidisciplinaire wondbehandeling
 • Wondverbanden: theoretische aspecten en practicum
 • Basisbegrippen van bacteriologie en wondbacteriologie
 • Basisbegrippen van infectiepreventie
 • Behandeling van wondinfecties
 • Psychosociale zorg en ontslagmanagement
 • Wondzorg en de organisatie van multidisciplinaire zorg
 • Klinisch redeneren in de wondzorg
 • Pijn bij chronische wonden

Decubitus

 • Pathofysiologie en risicobepaling 
 • Observatie, classificatie en differentiatie
 • Epidemiologie: prevalentie en incidentie
 • Richtlijnontwikkeling
 • Preventie: theoretische principes
 • Preventie bij specifieke groepen
 • Bijzondere topics
 • Conservatieve behandeling
 • Heelkundige behandeling
 • Gebruik van negatieve druktherapie in de wondzorg

Diabetische wonden

 • Diabetes en voetproblematiek: pathofysiologie en risicofactoren
 • Classificatie en observatie: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Diagnostiek en behandeling: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Bijzondere topics in de behandeling van een diabetische voetwonde
 • Preventie van diabetische voetwonde: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Psychosociale zorg en aspecten van terugbetaling: theoretische aspecten en casuïstiek

Ulcus cruris

 • Pathofysiologie
 • Diagnostiek en minder courante oorzaken van ulcera
 • Multidisciplinaire aanpak van ulcus cruris
 • Theoretische aspecten bij compressietherapie
 • Workshop: compressietherapie… hoe aanpakken?
 • De lokale wondbehandeling bij ulcus cruris: complexe wondverbanden en aanpak in de thuiszorg
 • Psychosociale zorg en specifieke aspecten bij de pijnbehandeling: casuïstiek
 • Preventie en leefstijladviezen: hoe aanpakken?

Stomatherapie

 • Anatomie en pathologie van darmstelsel en urinair stelsel
 • Voeding van stomapatiënt
 • Sociale aspecten met betrekking tot stomapatiënt
 • Preoperatieve voorbereiding en postoperatieve zorg
 • Workshops: beschikbare materialen, basisstomazorg, complicaties en hun behandeling
 • Colonirrigatie en anale irrigatie
 • Fecale en urinaire incontinentie: huidproblematiek
 • Kinesitherapeutische behandeling van incontinentie

Brandwonden

 • Epidemiologie,  etiologie, pathofysiologie en wondheling
 • Diagnostiek en classificatie
 • De conservatieve behandeling van brandwonden
 • Behandeling in de pre- hospitaal fase
 • Behandeling in de hospitaal fase
 • Diagnostiek en behandeling van pijn
 • De chirurgische  behandeling van brandwonden
 • Reconstructieve chirurgie en littekenbehandeling
 • Ontslagmanagement en psycho- sociale zorg 
 • Nazorg en follow-up, inclusief juridische en financiële aspecten

Acute wonden

 • Typologie, oorzaken en epidemiologie
 • Pijnstilling bij acute wonden
 • Diagnostiek en behandeling van acute wonden
 • Ontsmetten van acute wonden
 • Behandeling van acute wonden met vasculaire letsels
 • Wondhechting
 • Acute wonden en open fracturen
 • Antibioticabeleid bij acute wonden/ Vaccinaties / Systemische infecties
 • Diverse wondtypes : vingerletsels , schot- en steekwonden, polytrauma en crush letsels
 • Advanced trauma life support (ATLS)
 • Negatieve druktherapie
 • Case reports

Oncologische wonden

 • Epidemiologie van oncologische wonden
 • Pathofysiologie van oncologische wonden en metastasen 
 • Pathofysiologie van wonden op basis van radiodermitits
 • Diagnostiek van oncologische wonden en metastasen
 • Diagnostiek van wonden op basis van radiodermitis
 • Multidisciplinaire behandeling van oncologische wonden en metastasen
 • Multidisciplinaire behandeling van radiodermitis
 • Preventie van oncologische wonden en metastasen 
 • Preventie van wonden op basis van radiodermitis
 • Psycho-sociale zorg bij patiënten met oncologische wonden en metastasen
 • Psycho-sociale zorg bij wonden op basis van radiodermitis 

Sociale, financiële en juridische aspecten in de wondzorg

 • Wettelijke kaders omtrent wondzorg en juridische aansprakelijkheid
 • Wetgeving omtrent tarificatie en terugbetaling van wondverbanden
 • Nomenclatuur 
 • Organisatorische aspecten van wondzorg met inbegrip van multidisciplinaire samenwerking en efficiënt doorverwijzen
 • Procedures en protocollen
 • MKG/MVG registratie met betrekking tot wondzorg